Polityka Prywatności

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1.  Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików cookies
 2.  Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca tj. spółka działająca pod firmą LBQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-958 przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 24G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501667, NIP 9512377853, REGON 147144966, poczta elektroniczna: office@lbq.company
 3. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zapytań, zamówień oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
 5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowej obsługi zamówień i zapytań.
 6.  Przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych będzie się odbywało wyłącznie na podstawie osobnych zgód wyrażonych przez Użytkownika na rzecz Operatora.
 7. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, dane te nie będą przetwarzane w tych celach.
 8. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji zamówienia bądź rezerwacji, będą przetwarzane do zakończenia jego realizacji. W szczególnych przypadkach, dane osobowe mogą być przetwarzane przez pięć pełnych lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie zakończenia z korzystania usług (zgodnie z ustawą o rachunkowości). W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych będą one przetwarzane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody.
 9. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Administrator ma prawo przesyłać na adres e-mail Użytkownika powiadomienia związane z bieżącą obsługą zamówień rezerwacji oraz powiadomienia związane z dochodzeniem roszczeń własnych z tytułu świadczonych usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.
 11. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.

 

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

 1.  Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych w celu realizacji dostępnych w Serwisie internetowym usług na rzecz Klientów tj. w celu dokonania rezerwacji w restauracjach Administratora danych oraz przesyłania informacji marketingowych w formie newslettera.
 2. Administrator danych oświadcza, iż podanie danych przez Klienta danych określonych w ust. 3 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług.
 3. Administrator danych zbiera oraz przetwarza następujące dane Klientów:

 

a)    imię i nazwisko,
b)    adres poczty elektronicznej (e-mail),
c)    numer telefonu.

 

§3 Polityka Cookies

 

 1. Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się ze stroną internetową. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies stałe przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki Cookies stosowane przez Administratora danych nie zbierają danych osobowych Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi danych na dostosowanie i optymalizację strony internetowej dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Klienta w sieciach reklamowych w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.
 3.  Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować pliki Cookies pochodzące ze strony internetowej lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

 

§4 Prawa i obowiązki

 

 1. Administrator danych ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może przesłać stosowaną wiadomość na adres Administratora danych lub adres poczty elektronicznej office@lbq.company.
 3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora danych.